Skip to content

VerDuS SURF Festival 2021

Calendar icon to

Proudly supported by

Speakers

Erik Verhoef

VU Amsterdam

Wendy Tan

Wageningen Universiteit

Melika Levelt

Hogeschool van Amsterdam

Henk Meurs

Radboud Universiteit Nijmegen

Natasja van den Berg

Tertium | dagvoorzitter

Cis Apeldoorn

Gemeente Zaanstad

Jannes Willems

Universiteit van Amsterdam

Daniel Goedbloed

Amsterdam Rainproof

Martijn van den Hurk

Universiteit Utrecht

Jasper Deuten

Rathenau Instituut

Joop de Kraker

Universiteit Maastricht | Open Universiteit

René Kemp

Universiteit Maastricht

Bert van Wee

Technische Universiteit Delft

Bart van Arem

Technische Universiteit Delft

Arjen van Weert

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Marco te Brömmelstroet

Universiteit van Amsterdam

Tamara Metze

Wageningen Universiteit

Frank Reniers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Edwin Buitelaar

Planbureau voor de Leefomgeving | Universiteit Utrecht

Cees-Jan Pen

Fontys Hogescholen

Devi Brands

VU Amsterdam

Lizet Krabbenborg

VU Amsterdam

Ellen van der Werff

Rijksuniversiteit Groningen

Victor Knoop

Technische Universiteit Delft

Mayke van Dinter

Technische Universiteit Eindhoven

Linde van den Brink

PLANTERRA

Marleen Stikker

Waag

Luca Bertolini

Universiteit van Amsterdam

Chelsea Kaandorp

TU Delft

Birgit Hausleitner

TU Delft

Valeria Caiati

TU/e

Peraphan Jittrapirom

Radboud Universiteit

Frank van Oort

Erasmus Universiteit Rotterdam

Geleyn Meijer

Hogeschool van Amsterdam

Lilian van den Aarsen

Staf Deltacommissaris / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Marianne Linde

Gemeente Tilburg

Michaela Hordijk

Universiteit van Amsterdam

Fatma Koşer Kaya

Gemeente Amersfoort

Michiel Hulshof

Tertium

Niels van Oort

TU Delft

Maria J Alonso Gonzalez

TU Delft

Marc Dijk

Maastricht University

Eric Koomen

VU Amsterdam

The event is over

Hosted by

VerDuS

Binnen kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op grote stedelijke vraagstukken. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

Booths

VerDus | Verbinden van Duurzame Steden

VerDuS is hét knooppunt van kennis voor duurzame steden.

Mobiliteit & Infrastructuur

In de synthesestudie 'Innovaties in stedelijke mobiliteit' delen verschillende onderzoekers binnen het programma VerDuS SURF hun kennis.

Duurzaamheidstransities

Synthesestudie 'Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit'

Governance & participatie

Governance & participatie

Ruimte voor wonen en werken

Ruimte voor wonen en werken

Living labs & action research

Living labs & action research