Skip to content

Infobeurs Autisme

Calendar icon to

Speakers

Vera Helleman

Ervaringsdeskundige, auteur van meerdere bestsellers en oprichtster van het Emotie Expertise Centrum

Dirk Horsten

Ervaringsdeskundige

Sam Peeters

Ervaringsdeskundige, Auteur van: ‘Autistisch gelukkig: positief leven met autisme’

Kris Evers

KU Leuven, postdoconderzoeker Gezins-en Orthopedagogiek, psychologe Expertisecentrum Autisme

Olga Bogdashina

Co-founder and Leader of the Autism Programme at the International Autism Institute

Wesley Kerrebrouck

Ervaringsdeskundige en oprichter van de website Autisme België

Karien Van Neyghem Pasform

Stafmedewerker inclusie en beleid Pasform

Kaat Alaerts

KU Leuven, onderzoeksgroep neurorevalidatie

Jo Bervoets

LAVA vzw, Lees-en Adviesgroep Volwassen met Autisme vzw

Els Van Beneden

LAVA vzw, Lees-en Adviesgroep Volwassen met Autisme vzw

Jarymke Maljaars

KU Leuven, postdoconderzoeker Gezins-en Orthopedagogiek, orthopedagoge GAUZZ UPC Z.org KU Leuven

The event is over

Hosted by

Infobeurs Autisme

Een plek waar mensen met autisme hun ervaringen kunnen delen en informatie kunnen vinden rond het thema "Geluk".

Share on

Booths

Hejmen VZW

Begeleidingsdienst Leuven

Staf vzw

Zelfstandig wonen met de steun van een sterk team.

2 Move

2Move - Samen verder

Autistem vzw

Famililievereninging voor volwassenen met Autisme

Assjette vzw

Werk van autisme

Beerschot Vrienden Atletiek Club

Mensen met autisme aanzetten om deel te nemen aan de atletiektrainingen.

Begeleid Wonen Pajotteland

Ondersteuning bij het zelfstandig wonen via een Persoonsvolgend Budget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan personen met (vermoeden van) een handicap.

Begeleid Wonen Tienen

Jouw verbinding naar zelfstandig leven

Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme.

De Lovie vzw

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek.

Dienst Ondersteuningsplan

Gewoon als het kan, bijzonder als het moet

Emino

Ongewoon talent werkt

Enya Mona

Fotografie

Ergasia

Betaalde arbeid verlenen aan normaal begaafde volwassenen binnen het autismespectrum.

GRIP vzw

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Hannibalvakanties

Vakantie op maat voor kinderen en jongeren met en zonder een beperking.

Het Balanske

Aangepaste vrijetijdsmogelijkheden organiseren voor mensen met een beperking en hun familie en vrienden.

Het Raster

Een kwaliteitsvol leven in een open samenleving voor elke persoon met autisme en zijn omgeving.

Jonass

Aangepast vrijetijdsaanbod voor jongeren en jongvolwassenen met autisme en een normale of hoge begaafdheid.

Kadodder

Kadodder begeleidt ouders van jonge kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en ASS die nog thuis wonen.

vzw KIDS

"Haal het beste uit jezelf"

LAuRes

Leuven Autism Research

LAVA

Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme vzw

Liga Autisme Vlaanderen

Vlaanderenbrede autismespecifieke projecten.

Limburgse Stichting Autisme

Professionele en kwaliteitsvolle mobiele, ambulante begeleiding aan gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

MentIT (gevoelsthermometer)

Laat de gevoelens voor zich spreken

Mind-Z

Autisme van A tot Z

MyAssist vzw

MyAssist vzw legt samen met jou de puzzel van jouw zorgondersteuning.

Pasform vzw

Sociaal culturele organisatie voor volwassenen met een beperking, hun netwerk en de ruime samenleving

PAS(S) Brugge

Tastbaar lotgenotencontact

PASS Mechelen

Organiseert bijeenkomsten voor mensen met autisme.

Pegode

Duurzaam verbinden

ResetT

ResetT organiseert time-out-tochten voor jongeren én volwassenen zodat ze terug rust, energie en perspectief krijgen.

Resonans vzw

Ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking

Special team spirit vzw

zelfvertrouwen leren via judo en spel

Synkroon vzw

Streven naar een inclusieve arbeidsmarkt

Unia

Onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert en de mensenrechten beschermt.

Autivoetbalclub U-Nited vzw

Voetballen. Gewoon. Bijzonder.

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.

Werkburo

Jobcoachen

WONOzo!

Samen sterk in ondersteuning!

Zorgpoort

De Zorgpoort gaat met jou op zoek naar antwoorden en oplossingen voor de ondersteuning die je zoekt. We bieden een luisterend oor, informeren, zoeken naar een gepast aanbod of verwijzen door.